آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت آب نهالان خلیج فارس

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت آب نهالان خلیج فارس با جدیدترین و بهترین دستگاه ها و ابزار آزمایشگاهی با داشتن گواهینامه ISO17025  از مرکز ملی تایید  صلاحیت ایران وبا اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارد (آکرودیته) از اداره کل استاندارد فارس در زمینه های زیر دایر گردیده است :

١- پلاستیکها، سامانه های لوله گذاری با کاربردهای آبرسانی، کلیه آزمونها

٢- پلاستیکها، لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبیاری جانبی، کلیه آزمونها

کالیبراسیون دوره ای کلیه تجهیزات پایش و اندازه گیری آزمایشگاه و کنترل کیفیت توسط آزمایشگاه های کالیبراسیون مورد تأیید مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران انجام می پذیرد.

دستگاه OIT
دستگاه فرز CNC
دستگاه تعیین درصد دوده
لیست آزمون های کنترل کیفیت که بر روی لوله و مواد اولیه انجام می شود به شرح جدول زیر می باشد
ردیف نوع آزمون استاندارد مرجع کاربرد آزمون
1 آزمون ابعاد و وضعیت ظاهری INSO 14427 , 2412 لوله
2 آزمون تعیین دانسیته INSO 7090-1,2 لوله و مواد اولیه
3 آزمون تعیین شاخص جریان مذاب INSO 6980-1,2 لوله و مواد اولیه
4 آزمون تعیین درصد دوده/فیلر INSO 19990 لوله و مواد اولیه
5 آزمون تعیین درجه توزیع و پراکنش دوده ISO 18553, INSO20059 لوله و مواد اولیه
6 آزمون تعیین زمان استانه اکسیداسیون(OIT) ISIRI 7186-6 لوله و مواد اولیه
7 آزمون فشار هیدرواستاتیک ( کوتاه مدت و بلند مدت) INSO 12181-1,2 لوله
8 آزمون کشش ISO 6259-1,3,INSO17140-1,3 لوله
9 آزمون برگشت حرارتی INSO 17614 لوله
10 آزمون ESCR (1000 ساعته) ISIRI 8988- ISIRI7175-8 لوله LDPE
11 عدم نشتی تحت فشار داخلي مونتاژهای در معرض خمش ISO 3503
INSO 13502
لوله همراه با اتصال
12 تعیین مقاومت در برابر بيرون-آمدگي تحت نيروي طولی ثابت ISO 3501
INSO 13316
لوله همراه با اتصال
13 عدم نشتی تحت فشار منفی ISO 3459
INSO 12439
لوله همراه با اتصال
فهرست تجهیزات تحت اسکوپ آزمایشگاه آب نهالان خلیج فارس
ردیف نام دستگاه نوع آزمون
1 دستگاه هیدرواستاتیک (مخزن جداگانه دمای 20و80)- ایران تست هیدرواستاتیک- تست ترکیدگی
2 دستگاه Gotech-MFR– تایوان تست تعیین شاخص جریان مذاب
3 دستگاه آون memmert- آلمان تعیین نمونه پراکنش کربن وبازگشت طولی
4 دستگاه کشش Gotech – تایوان تست کشش- خمش- فشار
5 دستگاه پرس دمبل – ایران تهیه دمبل های کشش
6 دستگاه Carbon Black- ایران تعیین درصد کربن
7 ترازوی دقیق AND– ژاپن تعیین دانسیته
8 کولیس 15 و 20و50 سانتی متری- چین اندازه گیری ابعاد
9 سیر کومتر ( از سایز 62۰-15 میلیمتر)- آلمان اندازه گیری قطر
10 دستگاه OIT- تایوان تعیین اکسیداسیون و پایداری حرارتی
11 دستگاه میکروسکوپ به همراه نرم افزار آنالیز-چین تعیین پخش دوده
12 دستگاه ESCR-ایران آزمون ESCR (1000 ساعته)
13 دستگاه عدم نشتی تحت فشار داخلي مونتاژهای در معرض خمش-ایران مخصوص لوله همراه با اتصالات
14 دستگاه تعیین مقاومت در برابر بيرون-آمدگي تحت نيروي طولی ثابت-ایران مخصوص لوله همراه با اتصالات
15 دستگاه عدم نشتی تحت فشار منفی-ایران مخصوص لوله همراه با اتصالات
16 دستگاه برش CNC- چین تهیه دمبل های کشش

آزمایشگاه شرکت آب نهالان خلیج فارس به عنوان مرجعی برای انجام آزمون های لوله پلی اتیلن مورد استفاده برای طرح های آبیاری و کشاورزی با به کارگیری استانداردهای ملی در ایران مي‌باشد كه در این راستا فعالیت مي نمايد.

اين آزمایشگاه‌ با هـدف افزایش سطح رضایت مشتریان خود از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با كيفيت، موارد زير را سرلوحه عملکرد خود قرار مي‌دهد:

1. ارتقاء سطح مهارت و كارائي كاركنان از طريق آموزش‌هاي سيستماتيك، برنامه‌ريزي شده و مستمر

2. توسعه و ارتقاء تجهیزات آزمایشگاهی

3. ارتقاي كيفي خدمات آزمایشگاه و بهبود مستمر آن

4. رعايت كليه الزامات و مقررات قانوني مرتبط با سيستم استاندارد بین المللی ISO17025.

5. استفاده از زيرساختهای مناسب و به روز جهت انجام آزمونها به نحو مطلوب .

جهت حصول موارد فوق، آزمایشگاه شرکت آب نهالان خلیج فارس سيستم مديريت كيفيت خود را بر مبناي استاندارد ISO/IEC 17025:2017 طراحي نموده و مدير ارشد اين آزمايشگاه با به کارگیری کلیه روشهای اجرایی در فعالیتهای مرتبط با محدوده عملکرد آزمایشگاه خود را ملزم و متعهد می داند منابع و امكانات لازم جهت تحقق اهداف و برآورده‌سازي الزامات اين استاندارد و بهبود فعاليتهاي آزمايشگاه را فراهم آورد و اثر بخشی آن را از طریق برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و ممیزی های داخلی بررسی می نماید.

لیست استانداردها ی آزمون و مراجع

دانلود استاندارد ملی واژه نامه پلاستیک 21244
دانلود استاندارد ملی INSO7607 لوله های آبیاری
دانلود استاندارد ملی INSO 14427-1 پلاستیکها ، سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی ، فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن (PE) قسمت 1
دانلود استاندارد ملی INSO 14427-2 پلاستیکها ، سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی ، فاضلاب و زهکشی تحت فشار – پلی اتیلن (PE) قسمت 2
دانلود استاندارد ملی INSO 6775 نوار آبیاری
دانلود استاندارد ملی INSO 17140-1 تعیین خواص کششی –قسمت اول
دانلود استاندارد ملی INSO 17140-3 تعیین خواص کششی –قسمت سوم
دانلود استاندارد ملی INSO 17614 پلاستیکها – برگشت طولی
دانلود استاندارد ملی INSO 19990 تعیین مقدار دوده
دانلود استاندارد ملی INSO 6980-1 شاخص جریان مذاب – روش استاندارد
دانلود استاندارد ملی INSO 6980-2 شاخص جریان مذاب – روش آزمون
دانلود استاندارد ملی INSO 7186-6 تعیین زمان القاء اکسایش
دانلود استاندارد ملی INSO 20059 تعیین درجه پراکنش رنگدانه یا دوده
دانلود استاندارد ملی INSO 2412 تعیین ابعاد
دانلود استاندارد ملی INSO 12181-1 تعیین مقاومت در برابر فشار داخلی – روش کلی
دانلود استاندارد ملی INSO 12181-2 تعیین مقاومت در برابر فشار داخلی – تهیه آزمونه های لوله
دانلود استاندارد ملی INSO 7090-1 پلاستيكها- روشهای تعيين چگالی پلاستيكهای غيراسفنجی- قسمت 1
دانلود استاندارد ملی INSO 12439 پلاستيكها- محل های اتصال مکانیکی بین اتصالات و لوله های تحت فشار –عدم نشتی تحت فشار منفی
دانلود استاندارد ملی INSO 13316 پلاستيكها- محل های اتصال مکانیکی بین اتصالات و لوله های تحت فشار –مقاومت در برابر بیرون آمدن تحت نیروی طولی ثابت
دانلود استاندارد ملی INSO 13502 پلاستيكها- محل های اتصال مکانیکی بین اتصالات و لوله های تحت فشار – عدم نشتی تحت فشار داخلی

جهت سفارش محصولات با ما در تماس باشید
  • 071-37134577